Contrabanda & Ateneu

TÍTOL: Steven. DURACIÓ: 1 min. 26 seg. FORMAT: video mp4

Extracte entrevista a l’Steven del programa Zibaldone de ràdio Contrabanda FM.

Sèrie d’entrevistes enregistrades per altaVeu a l’Ateneu Enciclopèdic Popular coincidint amb el trasllat dels estudis de Contrabanda, el desembre de 2021.

Aquesta entrevista formarà part d’un documental audiovisual.