Documental

Els Remences

1- Il·lustració portada llibre «Jo Francesc de Verntallat», de Jordi Vila Delclòs (2014). 2- Document «Sentència Arbrital de Guadalupe» (1486). 3- Mosaic commemoratiu (1986). 4- Imatge portada del «Llibre del Sindicat Remença de 1448» (Maria Mercè Homs. Registre Memòria del Món UNESCO, 2013. Arxiu Municipal de Girona).

Llargmetratge documental en fase de preproducció i guió.